Home Menu Search

JUHO KUUSI

(lava)runoilija, sanataideohjaaja

opetus


Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi (AMK) ja olen ohjannut erilaisia lavarunouden ja spoken word -runouden tekemiseen sekä räppäämiseen keskittyviä työpajoja ja kursseja jo useamman vuoden. Tein opinnäytetyöni Humanistiseen ammattikorkeakouluun vuonna 2017 lavarunoudesta ja sen hyödyllisyydestä yksilöille ja ryhmille.

Kurssieni ja työpajojeni kohderyhminä on ollut niin aiheesta kiinnostuneita aikuisia, vasta-alkajista jo perehtyneempiin tekijöihin, kuin myös suomea toisena kielenä opiskelevista oppilaista koostuvia yläasteluokkia. Ja kaikkea näiden väliltä lukioissa ja avovankiloissa pidettyihin työpajoihin sekä spoken word -konsultaatioihin teatteriprojekteissa. Olen ohjannut työpajoja myös englanniksi. Toimin 2018-2020 ohjaajana Lukukeskuksen Mun tarina -hankkeessa, 2019-2021 opettajana Lavarunoakatemiassa, 2022 ohjaajana Lasten ja nuorten säätiön Sanoita parempi maailma -hankkeessa ja 2020-2023 Nuoren Voiman Liiton Sanapaja/Wordshop-hankkeessa.

Ohjaan työpajoja säännöllisesti Helsingin työväenopistossa.


Niin siis… mitä käytännössä?

Lähtökohtainen ajatukseni opetus-/ohjaustyön suhteen on, että jokainen ihmeinen on luova olento – se luovuus täytyy vain tavoittaa ja saada kanavoitua ulos. Tähän lavarunous monipuolisuudessaan on erinomainen väylä, myös muun muassa sen runouskäsityksen väljyyden vuoksi.

Työpajani voivat olla ytimekkäitä parin tunnin tutustumismatkoja tai useammasta kerrasta koostuvia kattavampia kurssimaisia sukelluksia. Tehtäviä tehdään turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Tapanani on muokata (jo valmiiksi kohderyhmälle räätälöityä) opetuksen sisältöä lennossa kutakin ryhmää parhaiten hyödyttäväksi.

Työpajoissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:
– mitä lavarunous on ja mitä se mahdollistaa
– esitettäväksi tarkoitetun tekstin kirjoittaminen ja jo kirjoitetun tekstin editoiminen
– runon esittäminen: sen mahdollisuudet ja syvemmät tasot
– esiintymisjännityksen hallitseminen ja esiintymiseen valmistautuminen

Lisäksi teksteistä ja/tai esiintymisestä on mahdollista saada henkilökohtaista palautetta.

Työpajoja voi myös rakentaa luontevasti etukäteen sovitun aiheen, teeman tai tavoitteen ympärille.

Tilaa työpaja! Voit tilata työpajan myös Lukukeskuksen kautta.

Lähtökohdat lavarunokursseillani.